طراحی و ساخت بدنه دستگاه میکروسکپ رامان

Portfolio

طراحی برای تولید محصولات نیازمند دانش مهندسی و تجربه کار با مواد و فرایند های تولید است.

 طرح ها  مدلسازی شده در نرم افزار های سه بعدی به روش ورقکاری نیازمند تجربه عملی ساخت و آگاهی از واقعیت های فنی تولید است.

طراحی و ساخت بدنه تجهیزات آزمایشگاهی

طراحی و ساخت بدنه اسپکتروسکوپی لیزری

یکی از روش های مرسوم در طراحی و ساخت بدنه محصولات و تجهیزات استفاده از روش های ساخت مواد پلاستیک و ورقکاری فلزی به صورت ترکیبی است که نیازمند طراحی جزئیات مهندسی و استفاده از اتصالات منطبق با هر دو روش ساخت می باشد.

  • ظاهر متفاوت و زیبا
  • استفاده ترکیبی از فلز و پلاستیک
  • استفاده از مکانیزم جدید برای درب های اصلی دستگاه
  • قابلیت دسترسی به کلیه بخش های دستگاه
  • سهولت دسترسی به بخش‌های مختلف میکروسکپ
  • حداکثر کردن سادگی در مونتاژ
  • استفاده از مواد سبک برای به حداقل رساندن وزن دستگاه
طراحی و ساخت کیس فلزی دستگاه رامان