طراحی و ساخت بدنه دستگاه ژل داک

Portfolio

خدمات طراحی صنعتی، نمونه سازی و تولید انبوه مصنوعات فلزی

ارائه خدمات از ابتدای فرایند طراحی تا نمونه سازی و تولید محصولات آزمایشگاهی، پزشکی و صنعتی

طراحی و ساخت بدنه کیس دستگاه ژل داک

طراحی و ساخت بدنه دستگاه ژل داکیومنتیشن

طراحی و ساخت محصولاتی که نیازمند استفاده از روشهای ورقکاری فلزات می باشند باید به نحوی طراحی گردند که با محدودیت های ساخت و تولید در این زمینه هماهنگی کامل را داشته باشند و در عین حال نوآوری و سهولت استفاده را برای کاربران به همراه داشته باشند . خلق محصولاتی نوآورانه که بتواند با روش ورقکاری و خمکاری ورق فلز ساخته شوند نیازمند آگاهی کامل از نحوه طراحی جزئیات و تجربه تولید است.

ساخت دستگاه های آزمایشگاهی
طراحی صنعتی