طراحی و ساخت بدنه پرینتر سه بعدی

Portfolio

طراحی و ساخت بدنه فلزی محصولات آزمایشگاهی و پزشکی

توجه به جزئیات ساخت وتولید محصولات در فرایند طراحی و تولید جزو مزیت های رقابتی محصولات به شمار می رود.

طراحی-و-ساخت-بدنه-فلزی-پرینتر-سه-بعدی

طراحی و ساخت بدنه پرینتر سه بعدی

در فرایند طراحی این محصول تلاش گردید که فاکتور های مختلف طراحی از قبیل سهولت استفاده، سهولت مونتاژ قطعات ، سرویس و نگهداری، قیمت تمام شده، سهولت حمل و نقل و غیره در نظر گرفته شود و بتواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.

مهمترین مسئله در فرایند طراحی  این محصول توجه به سهولت مونتاژ و تولید بر اساس فرایند های ورقکاری می باشد به نحوی که در عین حال که فرم و ظاهری متفاوت برای محصول در نظر گرفته شده است تلاش شده از امکانات موجود ساخت استفاده شود و در طراحی جزئیات بدنه از اتصالاتی استفاده شده که سهولت مونتاژ و سرویس و نگهداری محصول برای سرویس کار و مونتاژکار دستگاه از نکات مثبت محصول به شمار می رود.