طراحی و ساخت بدنه فلزی دستگاه اسکنر کارت پرواز

Portfolio

استفاده ار راهکارهای ساده برای تولید محصولات سودمند

ارائه راهکار برای طراحی و ساخت محصولات، نیازمند کاهش پیچیدگی ها و خلق محصولاتی است که مشکلات کاربران با محصولات را مرتفع نماید.

ورقکاری بدنه محصولات

طراحی و ساخت بدنه ورقکاری دستگاه اسکنر کارت پرواز

در طراحی و ساخت بدنه دستگاه اسکنر کارت پرواز تلاش گردیده از حداقل مواد و متریال و از فرمهای ساده برای فرایند ورقکاری فلز استفاده گردد.

  • سادگی و تعدادپایین قطعات
  • مونتاژ سریع قطعات
  • قیمت تمام شده پایین محصول
  • سهولت استفاده از دستگاه
  • امکان توسعه طرح برای کاربردهای دیگر در فرودگاه
طراحی صنعتی تجهیزات فرودگاهی
اسکنر کارت پرواز