ساخت کیس فلزی درایو آسانسور

Portfolio

ساده سازی و همسان کردن قطعات برای محصولات هم خانواده

استفاده از کمترین قطعات و استاندارد سازی قطعات برای محصولات هم خانواده در فرایند ساخت قطعات ورقکاری علاوه بر کاهش پیچیدگی تولید به کاهش هزینه های ساخت نیز کمک می نماید.

ساخت کیس فلزی درایو آسانسور

ساخت کیس فلزی درایو آسانسور

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان در جهت طراحی، ساخت و تولید ادوات مرتبط با کنترل قدرت، با هدف ارائه محصولاتی اقتصادی، بادوام و متناسب با شرایط محیطی استفاده محصول از فرایند  ساخت ورقکاری فلزی بهره گرفته اند.

 

-دسترسی راحت به قطعات داخلی 

-استفاده از اتصالات با دوام و متناسب با قطعات داخلی 

– دسته بندی قطعات و بردهای داخلی به صورت ماژول های مجزا 

– استفاده از قطعات ساده شده جهت کاهش قیمت تولید و افزایش سرعت تولید.