ساخت بدنه دستگاه پارس پروب

Portfolio

ساخت بدنه دستگاه پارس پروب

ساخت بدنه تجهیزات پزشکی 

ساخت بدنه دستگاه های پزشکی

ساخت بدنه دستگاه پارس پروب

ساخت ورق فلزی در طیف گسترده ای از صنایع مانند هوافضا، خودروسازی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهیارتباطات، کامپیوتر، ساخت و ساز، الکترونیک، و داروسازی استفاده می شود. تحقیقات نشان می دهد که تولیدکنندگان 30 تا 50 درصد از زمان خود را صرف رفع خطاها می کنند و تقریباً 24 درصد از این خطاها مربوط به قابلیت ساخت است. دلیل این اشتباهات مهندسی به دلیل وجود شکاف گسترده بین نحوه طراحی قطعات ورق فلز و تولید کنندگان این قطعات است

محفظه ها و کیس های فلزی در مقایسه با سایر مواد مقاومت خوبی در برابر دماهای شدید، الکل ها و حلال ها دارند. آنها همچنین در مناطقی با سطوح بالاتر آلودگی صوتی بادوام و مناسب هستند زیرا می توانند تداخلات الکترومغناطیسی را مسدود کنند. این محفظه ها همچنین می توانند با انواع روش ها پوشش داده شوند تا با خوردگی ناشی از تشکیل زنگ زدگی مقابله کنند.

  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • دره صنعت
  • ۱۳۹۹
خدمات ورقکاری تجهیزات پزشکی
خدمات جوشکاری و ورقکاری فلز