ساخت بدنه دستگاه لیزر برش

Portfolio

ساخت بدنه دستگاه برش لیزر

استفاده از قابلیت های روش ورقکاری فلز به تولیدکنندگان دستگاه های صنعتی این امکان را می دهد که محصولات خود را با متریال ورق آهن در ابعاد بزرگ متناسب با محصول خود طراحی کنند و تولید نمایند.

ساخت بدنه دستگاه برش لیزر

ساخت بدنه دستگاه برش لیزر

طراحی و ساخت بدنه دستگاه های لیزر صنعتی برای شرکت رایمون لیزر

  • دستگاه های صنعتی برش
  • رایمون لیزر
  • ۱۴۰۱
خدمات شیت متال
خدمات ورقکاری تجهیزات برش لیزر
خدمات خمکاری و ورقکاری فلز