ساخت استراکچر فلزی محصولات و دستگاه های صنعتی

Portfolio

ساخت استراکچر بدنه دستگاه های پزشکی

ساخت استراکچر فلزی انواع دستگاه های پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی

ساخت استراکچر دستگاه های ت

طراحی ، نمونه سازی و ساخت استراکچر فلزی دستگاه های تصویر برداری پزشکی

استفاده از روش ورقکاری فلزات برای ساخت شاسی و چهارچوب داخلی محصولات به طراحان و تولید کنندگان کمک می نماید که علاوه بر افزایش استحکام هسته داخلی دستگاه و  تقسیم وزن داخلی قطعات و انتقال فشار های وارده احتمالی به زمین به عنوان ساختاری میتواند قطعات را نظم دهد و به اتصال قطعات پوسته به همدیگر کمک می نماید.

  • تجهیزات پزشکی
  • ۱۴۰۱
ساخت استراکچر فلزی تجهیزات پزشکی
خدمات خمکاری و جوشکاری