لوازم خانگی

ساخت بدنه ورقکاری محصولات فلزی

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب

Portfolio طراحی و ساخت بدنه دستگاه تصفیه آب خانگی طراحی این دستگاه با هدف بهبود عملکرد و فرم و طراحی برای محصولی با پایین ترین قیمت نهایی، شروع شد. بنابراین علاوه بر روش ساخت، بزرگترین محدودیت هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول بود. با این وجود طراحی این محصول مناسب محل استفاده از آن و با در […]
Read More